SAMEN SPELEN

1 dag – 4 sprekers – 10 activiteitenDISCON 2018

Samen spelen


Dit jaar is de Discon van D1590 één dag van Rotary, bruisende activiteiten en gelegenheid om elkaar te ontmoeten en bij te praten. De dag wordt afgesloten met een spetterend optreden! De Discon is open voor Rotarians, Rotaract, partners, familie, oud Rotarians en InnerWheel en wordt gehouden in Leeuwarden, de Culturele Hoofdstad van Europa 2018.
Het thema van Culturele Hoofdstad dit jaar is Iepen Mienskip: een open en betrokken gemeenschap met oog voor elkaars ideeën, mogelijkheden én uitdagingen. Dit sluit mooi aan bij het jaarthema van onze districtsgouverneur ‘Samen Spelen’.

Programma


https://www.discon-d1590.nl/wp-content/uploads/2018/02/WTC-leeuwarden.jpg

https://www.discon-d1590.nl/wp-content/uploads/2018/02/Portret-Foppe-de-Haan-1.jpg

HET DOEL

Foppe Fonds


De Discon 2018 van District D1590 staat in het teken van ‘Samen Spelen’. Verbinding zoeken om samen verder te komen. Het goede doel wat we hierbij hebben gekozen is het Foppe Fonds. Op 24 maart zal Foppe de Haan als keynote speaker ons alles vertellen over zijn fonds.

Lees meer

ONTMOET

de sprekers


https://www.discon-d1590.nl/wp-content/uploads/2018/02/Foppe-de-Haan-446.jpg

Foppe de Haan

Beschermheer Foppe Fonds

https://www.discon-d1590.nl/wp-content/uploads/2018/02/Wieling-446.jpg

Wiebe Wieling

Voorzitter RvT Culturele Hoofdstad 2018

https://www.discon-d1590.nl/wp-content/uploads/2018/02/Jaap-bos-zw.jpg

Jaap T.B. Bos

Gouverneur 2017-2018

https://www.discon-d1590.nl/wp-content/uploads/2018/02/jo-krill-446-1.jpg

Jo Krill

Voorzitter van ShelterBox Nederland


PLAN JE

activiteit


Het middagprogramma van deze Discon bestaat uit een groot aantal activiteiten. U kunt zelf bij aanmelden kiezen aan welke activiteit u wil deelnemen. Geef bij het aanmelden 2 voorkeuren op. Indeling geschiedt op volgorde van aanmelding.max 48 personen

Praamvaren (vol)


Een rondvaart door de historische grachten en singels van de stad Leeuwarden. Het doel van de stichting Praamvaren is Leeuwarden te promoten als prachtige waterstad. De stad staat immers bekend om haar vele stadsgrachten, singels en rijke geschiedenis.

Route De Prinsentuin
Vertrek van af het WTC, de tocht gaat vervolgens door het Naauw, Kelders, Voorstreek, Hoekstereind, Ee buurt, Prinsentuin, Westersingel, Schavernek, Nieuwestad. U vaart met onze praam door de historische grachten en singels van Leeuwarden. U komt langs oude gevels, de Waag, het Naauw, de Brol, bierkade, dwingers, de tuin van de Nassau’s, de fraaiste jachthaven van Nederland en de Oldehove. Eigenlijk te veel om op te noemen. De gids vertelt u op de routes nog veel meer wetenswaardigheden.

AANMELDEN


max 18 personen

Poëziewandeling (vol)


Rotarian Peter de Haan leidt u langs de poëzietableaus die in Leeuwarden op tal van straten, pleinen of trottoirs liggen waarbij hij ook andere relevante aspecten van de stad meenemen.

AANMELDEN


max 60 personen

Stadswandeling (vol)


In overleg met leden van de Leeuwarder Rotaryclubs worden routes samengesteld langs bijzonderenplekjes in Leeuwarden.
Leeuwarden heeft een historische binnenstad met meer dan 600 rijksmonumenten en staat daarmee in de top-15 van Nederlandse monumentengemeenten. Ook heeft de stad veel beschermde stadsgezichten, zoals de binnenstad met haar singels, het Nieuwe Kanaalgebied en de Hollanderwijk. Deze worden beschermd omdat ze een bijzondere ruimtelijke structuur en karakter hebben, waarin een ontwikkelingsgeschiedenis van soms eeuwen is te zien. De bescherming geldt voor het historisch gegroeide patroon van gevelwanden, straten, pleinen, grachten en groengebieden en de onderlinge verhouding daarvan. Naast de rijksmonumenten zijn er 375 beeldbepalende panden in de stad.

De oudste monumenten dateren uit de dertiende eeuw, waaronder de Grote of Jacobijnerkerk (kloosterkerk van de Dominicanen), met het beroemde Christian Müllerorgel. Het jongste monument
is het Burmaniakamp uit 1940, de Duitse manschappenverblijven tegenover de vliegbasis. In de tussenliggende eeuwen zijn panden gebouwd zoals de Kanselarij, de Waag (beide uit de Renaissanceperiode) en herenhuizen aan de Tweebaksmarkt, de Voorstreek en de Nieuwestad.
Verder is Leeuwarden natuurlijk ook bekend door haar mooie parken, door de Oldehove, de hoge Achmeatoren, haar fraaie winkelstraten en sinds dit jaar ook de beeldbepalende fontein van Jaume
Plensa in het onlangs opgeknapte stationsgebied.

AANMELDEN


max 30 personen

Natuurmuseum


In het Natuurmuseum Fryslân ga je op avontuur in de natuur. Bekijk de schatten die kapitein Severein verzamelde op zijn reizen rond de wereld. Voel je Klein Duimpje naast de enorme kaken van de blauwe vinvis. En kijk hoe de preparateur een ransuil of torenvalk opzet in het Open Atelier. Voor de allerkleinsten is er de Draak Li-Ming die op de zolder van het museum woont.

Het Grote Grutto Theater
Een bijzonder project over onze nationale vogel de grutto in samenwerking met Kening fan ‘e Greide en onder regie van theatermaker Theun Mosk. Nog niet eerder werden installatie, tentoonstelling en theater gecombineerd tot één grote beleving. Het Grote Grutto Theater is te zien van 26 januari tot en met 2 september 2018 en maakt deel uit van het hoofdprogramma van Leeuwarden-Fryslân 2018.

AANMELDEN


max 25 personen

Highlights Fries Museum


Stoer, stug en eigenzinnig? Ontdek de Fries in jezelf in het Fries Museum! Hier ontdek je alles over de elf steden en het platteland, de haat-liefdeverhouding met het water, de zoektocht naar het typisch Friese en de plek van Friesland in de wereld. Strijd met de 16de-eeuwse rebel Grutte Pier tegen de Hollanders of val ten prooi aan zijn enorme zwaard als je geen ‘bûter brea en griene tsiis’ kunt zeggen. Voel je even de koning of koningin van Friesland met het fonkelende goud en zilver uit de terpen. Of geniet van werk van (wereld)beroemde kunstenaars en slow design van toonaangevende ontwerpers – stoer en duurzaam, met oog voor traditie en vakmanschap. In het Fries Verzetsmuseum maak je kennis met hongerkinderen die werden ondergebracht op het Friese platteland om aan te sterken. Ontdek de hoogtepunten van het museum met een highlights rondleiding.

AANMELDEN


max 30 personen

Mata Hari Tentoonstelling

Honderd jaar na haar dood is in het Fries Museum de grootste Mata Hari-tentoonstelling ooit te zien. Aan de hand van persoonlijke bezittingen, foto’s, plakboeken, brieven en militaire dossiers ontmoet je Margaretha Zelle, het meisje achter de iconische Mata Hari. Reis met haar mee van haar geboortestad Leeuwarden naar Nederlands-Indië, waar het noodlot haar achtervolgt. Beleef haar glorieuze opkomst in de danstheaters van Parijs en ontdek het web vol van intriges waar ze tijdens de Eerste Wereldoorlog in verstrikt raakt.

AANMELDEN


max 30 personen

Keramiek Museum


De mooiste keramiek is verzameld in Keramiekmuseum Princessehof. Het museum bezit de grootste en meest gevarieerde verzameling Chinees porselein in Nederland en toont een rijk en veelzijdig beeld van de Nederlandse art-nouveau- en art-decokeramiek uit de periode 1880-1930. De collectie kent een aantal absolute hoogtepunten zoals de internationaal befaamde Ming-verzameling en keramische kunst van nationale en internationale kunstenaars als Karel Appel, Lucebert, Picasso en Armando. Naast de prachtige vaste presentaties van de museumcollectie organiseert het museum spraakmakende tentoonstellingen.

AANMELDEN


max 30 personen

Sense of Place


Eén van de dragende onderdelen van Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad 2018 is Sense of
Place.
Sense of Place initieert projecten op het gebied van culturele landschapsontwikkeling om veranderingen in het landschap rond de Waddenzee te bewerkstelligen en de beleving van en de waardering voor het landschap van het UNESCO Werelderfgoed Waddengebied te vergroten bij een groter publiek.
Op verschillende plaatsen aan de Waddenkust zullen in 2018 al bijzondere ingrepen in het landschap zichtbaar worden. Op veel andere plekken gebeurt dat de komende jaren nog. Hiermee is Sense of Place ook van groot belang voor de ‘legacy’ van Culturele Hoofdstad. Net als de elf fonteinen in de elf Friese steden zullen de projecten van Sense of Place blijvende markeringen vormen in het landschap.
Initiatiefnemer van Sense of Place is Joop Mulder. Joop was oprichter van het bekende Oerol Festival op Terschelling, dat sinds 1981 elke junimaand gedurende tien dagen op het eiland wordt gehouden.
Met Sense of Place begon hij een aantal jaren geleden als onderdeel van Oerol. Inmiddels heeft hij zich volledig op dit project gestort en de leiding van Oerol aan een nieuwe generatie overgedragen.
Met zijn grote enthousiasme en passie voor kunst en het landschap zal Joop Mulder speciaal voor de Discon een presentatie verzorgen over zijn plannen in het kader van Sense of Place.

AANMELDEN


max 30 personen

Lân fan Taal


Een van de grootste projecten die in 2018 gehouden worden is Lân fan taal. Het project gaat over de noodzaak van en de liefde voor taal. Er is een interessant educatieprogramma opgezet voor taalgebruikers van alle leeftijden. Meertaligheid en onderwijs zijn daar de kern van. Siart Smit is general manager van het project Lân fan taal. Zijn antwoord op de vraag naar het doel van het project: ”We willen de rijkdom van taal vieren. Wij willen laten zien dat de wereld meertalig is en dat er voor elke moedertaal een plek moet zijn. In dit project willen wij de Friese taal inzetten. Taal is persoonlijk en iedereen kan op een eigen manier meedoen aan Lân fan taal.” Speciaal voor dit project is op het Oldehoofsterkerkhof een paviljoen gebouwd, Het heet OBE en is genoemd naar één van Frieslands grote dichters, Obe Postma. Het gebouw vormt als bezoekerscentrum de toegangspoort tot Lân fan Taal. In het gebouw zijn diverse installaties te zien rond taal en meer in het bijzonder rond meertaligheid. In het openingsweekend van LF2018 trok het paviljoen maar liefst vijfduizend bezoekers.
Speciaal voor de Discon is er een rondleiding in het paviljoen gepland. Daarnaast worden één of meer van de omliggende instituten (Tresoar, Afûk en Fryske Akademy) bezocht.

AANMELDEN


max 30 personen

Blokhuispoort
en organisatie LF2018


Het prachtig gerestaureerde Blokhuispoortcomplex is hét zenuwcentrum van Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad 2018. In deze voormalige gevangenis is het centrale bureau van de projectorganisatie gehuisvest.
Geïnteresseerde bezoekers krijgen een rondleiding door het gebouw. Daarnaast worden ze door vertegenwoordigers van de organisatie bijgepraat over alle voetangels en klemmen van het organiseren van een groot evenement als LF2018. Een begroting van ca. 75 miljoen, vele honderden activiteiten en een verwacht bezoekersaantal van 4 miljoen mensen. Wat komt daar bij kijken? Hoe regel je dit allemaal zo goed en soepel mogelijk? En hoe krijg je de financiering van zo’n evenement voor elkaar?
Gedurende een ‘meet and greet’ met vertegenwoordigers van de organiserende stichting krijgt u antwoord op deze vragen en heeft u uiteraard ook de gelegenheid om zelf nog andere vragen te stellen. Voor wie het naadje van de kous wil weten….

AANMELDEN

Sponsoren

Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image