PITSTOP ASSEN

1 dag – 5 activiteitenhttps://www.discon-d1590.nl/wp-content/uploads/2019/02/Hans-Jansen.jpg

GOUVERNEUR 2018-2019

Hans (J.) Jansen

Beste allen!

De mensen van RC Assen-Noord maakt zich op voor de organisatie van een hele mooie districtsconferentie. En dat kunnen wij. Het bewijs is er, want 5 jaar geleden hebben we met succes ook al eens een districtsconferentie mogen organiseren.

In mijn Rotary jaar heb ik diverse keren meegemaakt wat de waarde is van over je clubgrenzen heen kijken. Het ontmoeten van (on)bekende Rotarians en het hebben van een waardevolle tijd met elkaar is een voorrecht. Wij hebben in ons district een fantastisch netwerk van ongelooflijk veel kennis en kunde en vooral boeiende mensen. Door het bijwonen van de districtsconferentie zul je meemaken dat Rotary een beetje een familie is. En je zult Assen van z’n beste kant zien!

Ik probeer in mijn gouverneursjaar de inspiratie te zijn voor het denken over het inzetten van onze kennis en kunde (als collectief) op districtsniveau. Met name gericht op een gezondere jeugd. Met velen van jullie heb ik daarover reeds gesproken en gemerkt dat er veel energie is om ‘iets te gaan doen’. Op 6 april gaan wij jullie daar meer over vertellen en tijdens de algemene ledenvergadering zullen wij vragen om de steun van de leden!

Kom daarom op 6 april naar Assen! En laat het de markering worden van een meerjarige onderlinge samenwerking en met vele partijen uit onze noordelijke samenleving. Daar wil je later met trots over kunnen zeggen; ‘ik was er bij toen het is gestart….’.

Met vrolijke groet,

Hans (J.) Jansen
RC Assen Noord & Gouverneur 2018-2019

Deze Discon kon tot stand komen dankzij de medewerking van:

Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image